Днес има голямо разнообразие от детски играчки. За да се избере правилно, трябва да се има в предвид следните неща: Пол, възраст, материали, качество и безопасност, период на ползване, начин и място на игра и развитие на умения. Според възрастта, играчките се делят условно на: 0-12 месеца В първите 6…
Разгледай »